Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem, a személyes adatok védelme

www.gigaphone.hu URL címen elérhető portált (továbbiakban: Weboldal) a Gigaphone Kft. (www.gigaphone.hu) üzemelteti. A Weboldal megnyitása, illetve az azon szereplő szolgáltatások igénybevétele az Ön részéről az alább ismertetett adatvédelmi politika elveinek automatikus elfogadását jelentik.

Információk, a weboldal tartalma:
Jelen dokumentum a Gigaphone Kft. hivatalos adatvédelmi politikájának szövege. Amennyiben Gigaphone Kft. a dokumentum tartalmát a jövőben bármikor módosítaná, a változásokat a Weboldalon közzéteszi, és a módosításra az oldal látogatóinak figyelmét felhívja.

A Gigaphone Kft. bármely, a Weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Gigaphone Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Gigaphone Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. 

Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során Ön által megadott felhasználói adatok illetve információk nem nyilvánosak, azokat egy felhasználó sem láthatja. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A regisztráció során Ön által megadott felhasználói adatok illetve információk nem nyilvánosak, azokat egy felhasználó sem láthatja. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Gigaphone Kft. mint adatkezelő, a fent hivatkozott törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Gigaphone Kft. az Ön által - szolgáltatásunk igénybe vétele kapcsán - az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. 

A személyes adatokat többek között az alábbi módokon használhatjuk fel:

  • Lehetőség biztosítása személyes profilok kialakítására és a védett tartalom megtekintésére.
  • Lehetőség biztosítása az Önnel való kapcsolatfelvételre, illetve az esetleges számlázási és szállítási adatok megadására.
  • Ügyfél észrevételek és ügyféltámogatás biztosítása, látogatási statisztikák összeállítása.
  • Versenyek, fogadások és egyéb, marketingcélú promóciós tevékenységek biztosítása a Weboldalon, valamint a fenti programokkal kapcsolatos ügyintézés lehetővé tétele.
  • Piackutatás, piaci elemzés, vásárlói szokások elemzése.
  • Kérdőívek önkéntes kitöltése, illetve különböző felmérésékben való önkéntes részvétel.
  • A lehetőség biztosítása, hogy más személyeknek továbbítsa a Webhelyen kapott információkat. (A harmadik fél személyes adatait nem őrizzük, az illető nevét és e-mail címét kizárólag egyszeri e-mail kiküldése céljából kérjük.)
  • Szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Személyes adataink aktualizálására az Adatmódosítás menüpontban nyílik lehetőség.

A Gigaphone Kft. bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Gigaphone Kft. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a Gigaphone Kft. az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Gigaphone Kft.-t megóvni és azokat viselni. A Gigaphone Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal megtekintésével Ön és a Gigaphone Kft. távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Gigaphone Kft. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Gigaphone Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni. 
A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat -kis fájlokat- használnak, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak.  (Adatfeljegyzés az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából.) Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.) 

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Gigaphone Kft. statisztikákat készíthet, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Gigaphone Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Gigaphone Kft. az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján végzi.

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-81172/2014.